Bản Quyền

Bạn Chấp Nhận: 

Bằng việc sử dụng, truy cập vào SuaChuaDieuHoa24h.com hoặc bất kỳ hình thức nào bao gồm cả nguồn cấp dữ liệu (Data Feed), bạn thể hiện bạn đồng ý với Điều Khoản này, Nguyên Tắc Cộng Đồng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này, Chính Sách Bảo Mật, Nguyên Tắc Cộng Đồng, bạn có quyền không sử dụng.

Mặc dù chúng tôi có thể tìm cách thông báo cho bạn khi có những thay đổi lớn trong các Điều Khoản này, nhưng bạn vẫn cần xem xét lại định kỳ các bản cập nhật gần nhất. SuaChuaDieuHoa24h có thể thay đổi, điều chỉnh để phù hợp theo quyền quyết định của riêng mình. Không có nội dung nào trong các Điều Khoản này được xem là trao bất kỳ các quyền hoặc lợi ích bên thứ ba nào.

Bản Quyền:

Tất cả các bài viết tại SuaChuaDieuHoa24h.com bạn hoàn toàn được phép chia sẻ với mục đích phi thương mại.

Tuy nhiên để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có, SuaChuaDieuHoa24h có một vài điều lưu ý nếu bạn có ý định chia sẻ bài viết lên những website, nền tảng khác:

SuaChuaDieuHoa24h.com có tham khảo nội dung chuyên sâu của các đơn vị uy tín như Dienmayxanh, Dienmaycholon, Tinhte, Vnxpress, Youtube…những nội dung này thuộc sở hữu của họ, nếu như nội dung nào bạn cho rằng của bạn và không hài lòng với việc sử dụng của chúng tôi, hãy đọc tiếp phần tiếp theo nếu muốn gỡ phần nội dung đó.

Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, video hình ảnh để tránh gây hiểu lầm cho người đọc. Mọi hành động sử dụng lại vui lòng được ghi rõ ràng: Nguồn bài viết từ SuaChuaDieuHoa24h.com

Với hình ảnh: Tất cả hình ảnh có logo SuaChuaDieuHoa24h.com đều thuộc SuaChuaDieuHoa24h.com và các kỹ thuật viên đã hợp tác với SuaChuaDieuHoa24h.com. Nếu như có hình ảnh nào của bạn, bạn không hài lòng về việc sử dụng của chúng tôi hãy cung cấp bằng chứng như phía dưới, và chúng tôi sẽ xử lý phù hợp trong 72h.

DMCA:

SuaChuaDieuHoa24h.com tuân thủ 17 USC § 512 và Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi bất kỳ thông báo vi phạm nào và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên SuaChuaDieuHoa24h.com hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả lại thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn xóa tài liệu này, bạn phải cung cấp thông tin bằng văn bản chi tiết thông tin được liệt kê trong phần sau.

Các yếu tố sau phải được đưa vào khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn:

Thông báo quan trọng: 

Trang web này có thể chứa các liên kết từ các trang web của bên thứ ba bởi những người dùng cá nhân có sẵn miễn phí trên tất cả các internet.

Chúng tôi không liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với các trang web bên thứ ba đó cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng. Tất cả nội dung là bản quyền của chủ sở hữu tương ứng của họ.

Chúng tôi không đảm bảo nội dung trên SuaChuaDieuHoa24h.com, chúng tôi luôn chia sẻ những nội dung đó chỉ nhằm mục đích giáo dục không sử dụng cho mục đích thương mại, khi bạn sử dụng nội dung này, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại nào, bạn là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

Gửi thông báo vi phạm đến địa chỉ email này: Thodienlanh24h.com@gmail.com và cho chúng tôi tối đa 72 giờ để thực hiện hành động đối với thông báo của bạn.

Nếu chúng tôi thấy yêu cầu của bạn hợp pháp, chúng tôi sẽ xóa nội dung trong 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo.